Lịch thi đấu Confederations Cup 2013

Confederation Cup 2013 sẽ diễn ra ở Brazil từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 tới đây.

Confed-Cup-2013-06

Lịch thi đấu Confed Cup 2013

Vòng bảng
Bảng A

TT
Thời gian
Địa điểm
Trận đấu
 1  02h00, 16/6  Brasilia  Brazil – Nhật Bản
 2  02h00, 17/6  Rio De Janeiro  Mexico – Italia
 5  02h00, 20/6  Fortaleza  Brazil – Mexico
 6  05h00, 20/6  Recife  Italia – Nhật Bản
 9  02h00, 23/6  Salvador  Italia – Brazil
 10  02h00, 23/6  Belo Horizonte  Nhật Bản – Mexico

Bảng B

 TT Thời gian
Địa điểm
Trận đấu
 3  05h00, 17/6  Recife  TBN – Uruguay
 4  02h00, 18/6  Belo Horizonte  Tahiti – Nigeria
 7  02h00, 21/6  Rio de Janeiro  TBN – Tahiti
 8  05h00, 21/6  Salvador  Nigeria – Uruguay
 11  02h00, 24/6  Fortaleza  Nigeria – TBN
 12  02h00, 24/6  Recife  Uruguay – Tahiti

Vòng Knock-out

 TT Thời gian
Địa điểm
Trận đấu
 13  02h00, 27/6  Belo Horizonte  1A – 2B
 14  02h00, 28/6    Fortaleza  1B – 2A
 15  23h00, 30/6  Salvador  Thua 13 – Thua 14
 16  05h00, 1/7  Rio de Janeiro  Thắng 13 – Thắng 14