Bảng xếp hạng Cup C1 – Champions League 2012 – 2013

Bảng xếp hạng (BXH) Cup C1 – Champions League vòng bảng mùa giải 2012 – 2013