Lịch phát sóng, truyền hình trực tiếp thể thao trên kênh EUROSPORT

LỊCH PHÁT SÓNG ,TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP THỂ THAO TRÊN KÊNH EUROSPORT:

 

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH EURO SPORTS NGÀY 06/11/12
00:15 Top 14 Rd-Up
00:45 Olympic Magazine
01:15 Dancing: Grand Slam Standard, Spain
03:00 Rally: Intercontinental Rally Challenge, Cyprus
03:30 FIA WTCC: Rd In Shanghai, China
04:30 FIA WTCC: Rd In Shanghai, China
05:30 French Top 14
07:15 French Top 14
09:00 Football: England
11:45 Volleyball: UEFA Women’s Champions Lge
13:45 Strongest Man: Champions Lge In Russia
14:45 French Top 14
16:30 Trực tiếp Bowls: Scottish Int’l Open In Perth, Scotland
19:00 Strongest Man: Champions Lge In Russia
20:00 Volleyball: Men’s Champions Lge
22:00 Trực tiếp Bowls: Scottish Int’l Open In Perth, Scotland
LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH EURO SPORTS NGÀY 07/11/12
00:15 Watts World
00:30 Basketball: Eurocup, Russia
02:15 Basketball: The EuroLge Basketball Show
02:45 Trực tiếp Basketball: Eurocup
04:30 American Football: NCAA
07:15 Motorsports: GTA Race To Dubai
07:30 Rally: Intercontinental Rally Challenge – Inside IRC Magazine
08:00 FIA WTCC – Magazine: Inside WTCC
08:30 Top 14 Rd-Up
09:00 Strongest Man: Champions Lge In Russia
10:00 Basketball: The EuroLge Basketball Show
10:30 Basketball: Eurocup
12:00 Dancing: Grand Slam Standard, Spain
13:45 Handball: EHF Men’s Champions Lge
14:45 Motorsports: GTA Race To Dubai
15:00 Rally: Intercontinental Rally Challenge – Inside IRC Magazine
15:30 FIA WTCC – Magazine: Inside WTCC
16:00 Trực tiếp Bowls: Scottish Int’l Open In Perth, Scotland
18:00 Basketball: The EuroLge Basketball Show
18:30 Marathon: New York Marathon, USA
19:30 Volleyball: UEFA Women’s Champions Lge
21:30 Rugby Sevens: Asian Sevens Series
22:00 Trực tiếp Bowls: Scottish Int’l Open In Perth, Scotland
 

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)