Lịch phát sóng bóng đá, thể thao trên kênh ESPN

Lịch phát sóng, truyền hình trực tiếp bóng đá, thể thao trên kênh ESPN:

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH ESPN NGÀY 06/11/12

00:30

Sportscenter Asia 2012

01:00

NASCAR Sprint Cup Series 2012 – Highlights

02:00

NASCAR Nationwide Series 2012 – Highlights

03:00

FIA World Touring Car Championship 2012 – Highlights

03:30

V8 Supercars Championship Series 2012

04:00

V8 Supercars Championship Series 2012

04:30

V8 Supercars Championship Series 2012

05:00

World of Gymnastics 2012

05:30

06:00

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

06:30

Sportscenter Asia 2012

07:00

Beijing Triathlon

08:00

Pac 12 Conference Football

Match: Oregon vs. USC

11:00

Wpba US Open

11:59

Sportscenter Right Now 2012

12:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

12:59

Sportscenter Right Now 2012

13:00

13:30

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

14:00

Premier League Darts 2012

15:29

Sportscenter Right Now 2012

15:30

16:00

Nextgen Series 2012/13

Match: Wolfsburg vs. Barcelona

17:29

Sportscenter Right Now 2012

17:30

AFC Champions League 2012

Semifinal, Leg 1

Match: Al lttihad vs. Al Ahli

19:30

Trực tiếp

Sportscenter Asia 2012

20:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

21:00

MotoGP World Championship 2012 – Highlights

22:00

Sportscenter Asia 2012

22:30

The Football Review 2012-2013

23:00

Great Birmingham Run

23:30

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

00:30

Sportscenter Asia 2012

01:00

NASCAR Sprint Cup Series 2012 – Highlights

02:00

NASCAR Nationwide Series 2012 – Highlights

03:00

FIA World Touring Car Championship 2012 – Highlights

03:30

V8 Supercars Championship Series 2012

04:00

V8 Supercars Championship Series 2012

04:30

V8 Supercars Championship Series 2012

05:00

World of Gymnastics 2012

05:30

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

06:30

Sportscenter Asia 2012

07:00

Beijing Triathlon

08:00

Pac 12 Conference Football

Match: Oregon vs. USC

11:00

Wpba US Open

11:59

Sportscenter Right Now 2012

12:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

12:59

Sportscenter Right Now 2012

13:00

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

14:00

Premier League Darts 2012

15:29

Sportscenter Right Now 2012

15:30

Nextgen Series 2012/13

Match: Wolfsburg vs. Barcelona

17:29

Sportscenter Right Now 2012

17:30

AFC Champions League 2012

Semifinal, Leg 1

Match: Al lttihad vs. Al Ahli

19:30

Trực tiếp

Sportscenter Asia 2012

20:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

21:00

MotoGP World Championship 2012 – Highlights

22:00

Sportscenter Asia 2012

22:30

The Football Review 2012-2013

23:00

Great Birmingham Run

23:30

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH ESPN NGÀY 07/11/12

00:30

Sportscenter Asia 2012

01:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

02:00

Inside WTCC

02:30

Beijing Triathlon

03:30

Pac 12 Conference Football

Match: Oregon vs. USC

06:30

Sportscenter Asia 2012

07:00

World Cup 3 (Hungary) – Mens

08:00

08:30

Chinese Badminton Super League – Highlights

Match: Shanghai vs. Guangzhou

09:00

NASCAR Sprint Cup Series 2012 – Highlights

10:00

NASCAR Nationwide Series 2012 – Highlights

11:00

Wpba US Open

11:59

Sportscenter Right Now 2012

12:00

The Football Review 2012-2013

12:30

Great Birmingham Run

12:59

Sportscenter Right Now 2012

13:00

Beijing Triathlon

14:00

Premier League Darts 2012

15:29

Sportscenter Right Now 2012

15:30

Nextgen Series 2012/13

Match: Juventus vs. Manchester City

17:29

Sportscenter Right Now 2012

17:30

AFC Champions League 2012

Semifinal, Leg 1

Match: Bunyodkor vs. Ulsan Hyundai

19:30

Trực tiếp

Sportscenter Asia 2012

20:00

Engine Block 2012

20:30

Chang World of Football 2012/13

21:00

FIFA Beach Soccer World Cup 2013 Qualifiers (Uefa)

Group Knockout

Match: France vs. Netherlands

22:00

Sportscenter Asia 2012

22:30

Chang World of Football 2012/13

23:00

Engine Block 2012

23:30

FIFA Beach Soccer World Cup 2013 Qualifiers (Uefa)

Group Knockout

Match: France vs. Netherlands

 

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)