Lịch thi đấu giải VĐQG Eximbank 2013

V-League 2013 (VĐQG Eximbank 2013) sẽ khai mạc vào ngày 02-03-2013 và kết thúc vào ngày 21.7.2013. Liệu SHB. Đà Nẵng có bảo vệ thành công chức vô địch của mình? B. Bình Dương và HA.GL  sau thời gian tuyển quân chất lượng sẽ tạo cuộc đua tranh đầy kịch tính. Hãy đón chờ ở mùa giải mới? …

Lịch thi đấu giải V-League 2013 (VĐQG Eximbank 2013):

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2013
VÒNG 1
Ngày Giờ Sân Trận đấu
02-03 Chi Lăng SHB Đà Nẵng K. Kiên Giang
02-03 Long An Đồng Tâm Long An Thanh Hóa
02-03 Vinh SLNA XM Vicem Hải Phòng
02-03 Hàng Đẫy Hà Nội T&T HAGL
02-03 Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành B. Bình Dương
02-03 Đồng Nai Đồng Nai XM The Vissai NB
VÒNG 2
Ngày Giờ Sân Trận đấu
10-03 Kiên Giang K. Kiên Giang SLNA
10-03 Ninh Bình XM The Vissai NB Hà Nội T&T
10-03 Bình Dương B. Bình Dương SHB Đà Nẵng
10-03 Thanh Hóa Thanh Hóa Đồng Nai
10-03 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng Sài Gòn Xuân Thành
10-03 Pleiku HAGL Đồng Tâm Long An
VÒNG 3
Ngày Giờ Sân Trận đấu
31-03 Chi Lăng SHB Đà Nẵng Sài Gòn Xuân Thành
31-03 Thanh Hóa Thanh Hóa HAGL
31-03 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng K. Kiên Giang
31-03 Long An Đồng Tâm Long An XM The Vissai NB
31-03 Vinh SLNA B. Bình Dương
31-03 Hàng Đẫy Hà Nội T&T Đồng Nai
VÒNG 4
Ngày Giờ Sân Trận đấu
07-04 Chi Lăng SHB Đà Nẵng Đồng Tâm Long An
07-04 Ninh Bình XM The Vissai NB Thanh Hóa
07-04 Bình Dương B. Bình Dương XM Vicem Hải Phòng
07-04 Hàng Đẫy Hà Nội T&T SLNA
07-04 Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành K. Kiên Giang
07-04 Đồng Nai Đồng Nai HAGL
VÒNG 5
Ngày Giờ Sân Trận đấu
14-04 Kiên Giang K. Kiên Giang XM The Vissai NB
14-04 Thanh Hóa Thanh Hóa Hà Nội T&T
14-04 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng SHB Đà Nẵng
14-04 Pleiku HAGL B. Bình Dương
14-04 Long An Đồng Tâm Long An Đồng Nai
14-04 Vinh SLNA Sài Gòn Xuân Thành
VÒNG 6
Ngày Giờ Sân Trận đấu
21-04 Chi Lăng SHB Đà Nẵng Hà Nội T&T
21-04 Ninh Bình XM The Vissai NB B. Bình Dương
21-04 Thanh Hóa Thanh Hóa XM Vicem Hải Phòng
21-04 Pleiku HAGL K. Kiên Giang
21-04 Long An Đồng Tâm Long An SLNA
21-04 Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành Đồng Nai
VÒNG 7
Ngày Giờ Sân Trận đấu
28-04 Kiên Giang K. Kiên Giang Thanh Hóa
28-04 Bình Dương B. Bình Dương Đồng Tâm Long An
28-04 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng HAGL
28-04 Vinh SLNA XM The Vissai NB
28-04 Hàng Đẫy Hà Nội T&T Sài Gòn Xuân Thành
28-04 Đồng Nai Đồng Nai SHB Đà Nẵng
VÒNG 8
Ngày Giờ Sân Trận đấu
05-05 Kiên Giang K. Kiên Giang Đồng Tâm Long An
05-05 Ninh Bình XM The Vissai NB SHB Đà Nẵng
05-05 Bình Dương B. Bình Dương Hà Nội T&T
05-05 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng Đồng Nai
05-05 Pleiku HAGL SLNA
05-05 Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành Thanh Hóa
VÒNG 9
Ngày Giờ Sân Trận đấu
12-05 Chi Lăng SHB Đà Nẵng HAGL
12-05 Ninh Bình XM The Vissai NB Sài Gòn Xuân Thành
12-05 Thanh Hóa Thanh Hóa SLNA
12-05 Long An Đồng Tâm Long An XM Vicem Hải Phòng
12-05 Hàng Đẫy Hà Nội T&T K. Kiên Giang
12-05 Đồng Nai Đồng Nai B. Bình Dương
VÒNG 10
Ngày Giờ Sân Trận đấu
19-05 Kiên Giang K. Kiên Giang B. Bình Dương
19-05 Thanh Hóa Thanh Hóa SHB Đà Nẵng
19-05 Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng Hà Nội T&T
19-05 Pleiku HAGL XM The Vissai NB
19-05 Long An Đồng Tâm Long An Sài Gòn Xuân Thành
19-05 Vinh SLNA Đồng Nai
VÒNG 11
Ngày Giờ Sân Trận đấu
26-05 Chi Lăng SHB Đà Nẵng SLNA
26-05 Ninh Bình XM The Vissai NB XM Vicem Hải Phòng
26-05 Bình Dương B. Bình Dương Thanh Hóa
26-05 Hàng Đẫy Hà Nội T&T Đồng Tâm Long An
26-05 Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành HAGL
26-05 Đồng Nai Đồng Nai K. Kiên Giang
LƯỢT VỀ
VÒNG 12
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Vinh SLNA K. Kiên Giang
Chi Lăng SHB Đà Nẵng B. Bình Dương
Hàng Đẫy Hà Nội T&T XM The Vissai NB
Đồng Nai Đồng Nai Thanh Hóa
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành XM Vicem Hải Phòng
Long An Đồng Tâm Long An HAGL
VÒNG 13
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang SHB Đà Nẵng
Ninh Bình XM The Vissai NB Đồng Nai
Bình Dương B. Bình Dương Sài Gòn Xuân Thành
Thanh Hóa Thanh Hóa Đồng Tâm Long An
Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng SLNA
Pleiku HAGL Hà Nội T&T
VÒNG 14
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang HAGL
Hàng Đẫy Hà Nội T&T SHB Đà Nẵng
Bình Dương B. Bình Dương XM The Vissai NB
Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng Thanh Hóa
Vinh SLNA Đồng Tâm Long An
Đồng Nai Đồng Nai Sài Gòn Xuân Thành
VÒNG 15
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Thanh Hóa Thanh Hóa K. Kiên Giang
Chi Lăng SHB Đà Nẵng Đồng Nai
Ninh Bình XM The Vissai NB SLNA
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành Hà Nội T&T
Pleiku HAGL XM Vicem Hải Phòng
Long An Đồng Tâm Long An B. Bình Dương
VÒNG 16
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang Hà Nội T&T
Pleiku HAGL SHB Đà Nẵng
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành XM The Vissai NB
Bình Dương B. Bình Dương Đồng Nai
Vinh SLNA Thanh Hóa
Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng Đồng Tâm Long An
VÒNG 17
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Long An Đồng Tâm Long An K. Kiên Giang
Chi Lăng SHB Đà Nẵng XM The Vissai NB
Hàng Đẫy Hà Nội T&T B. Bình Dương
Thanh Hóa Thanh Hóa Sài Gòn Xuân Thành
Đồng Nai Đồng Nai XM Vicem Hải Phòng
Vinh SLNA HAGL
VÒNG 18
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang XM Vicem Hải Phòng
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành SHB Đà Nẵng
Ninh Bình XM The Vissai NB Đồng Tâm Long An
Bình Dương B. Bình Dương SLNA
Pleiku HAGL Thanh Hóa
Đồng Nai Đồng Nai Hà Nội T&T
VÒNG 19
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang Sài Gòn Xuân Thành
Long An Đồng Tâm Long An SHB Đà Nẵng
Thanh Hóa Thanh Hóa XM The Vissai NB
Pleiku HAGL Đồng Nai
Vinh SLNA Hà Nội T&T
Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng B. Bình Dương
VÒNG 20
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Ninh Bình XM The Vissai NB K. Kiên Giang
Chi Lăng SHB Đà Nẵng XM Vicem Hải Phòng
Bình Dương B. Bình Dương HAGL
Hàng Đẫy Hà Nội T&T Thanh Hóa
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Tâm Long An
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành SLNA
VÒNG 21
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Kiên Giang K. Kiên Giang Đồng Nai
Vinh SLNA SHB Đà Nẵng
Lạch Tray XM Vicem Hải Phòng XM The Vissai NB
Thanh Hóa Thanh Hóa B. Bình Dương
Long An Đồng Tâm Long An Hà Nội T&T
Pleiku HAGL Sài Gòn Xuân Thành
VÒNG 22
Ngày Giờ Sân Trận đấu
Bình Dương B. Bình Dương K. Kiên Giang
Chi Lăng SHB Đà Nẵng Thanh Hóa
Hàng Đẫy Hà Nội T&T XM Vicem Hải Phòng
Ninh Bình XM The Vissai NB HAGL
Thống Nhất Sài Gòn Xuân Thành Đồng Tâm Long An
Đồng Nai Đồng Nai SLNA

* Lịch thi đấu có thể có sự thay đổi